KREATÍVNE DIELNE

KREATÍVNE DIELNE

Detské kreatívne dielne z ponuky divadla ZáBaVKa!

Tematické podľa divadelných predstavení divadla ZáBaVKa, alebo podľa vašich predstáv!

Súčasťou dielní je výstava všetkých prác a výtvorov, alebo odmeňovanie najlepších!

Je ideálne, keď sú previazané s naším originálnym divadelným predstavením!

Napíšte nám!

Budeme sa tešiť na vašich malých tvorcov a kreatívcov 🙂

Objednávajte na: divadlo@divadlozabavka.sk