TÍM ZÁBAVKA

TÍM ZÁBAVKA

ZáBaVKový tím tvoria jeho zakladatelia a profesionáli divadelného umenia Z.K. a V.K. Zuzana Kolejáková (predtým Bírešová) a Vojtech Koleják, dnes už rodinné divadlo ZáBaVKa.

Zuzana Kolejáková: autor, dramatik, dramaturg, režisér, herec a spevák, pedagóg literárno-dramatického odboru ZUŠ.

Vojtech Koleják: režisér, herec, spevák s malou dušičkou, pedagóg literárno-dramatického odboru ZUŠ. Zakladateľ trieskavoku.sk.

Obaja manželia, s dcérkou Hankou 🙂