ĎAKUJEME! Našim starkým :) Pozrite si video!

Ďakujeme našim starkým! Aj za to, že sme! V mene celého divadla posielame veľkú pusu 😘
#starkym #babkeadedkovi #oktobermesiacuctykstarsim #ďakujeme

Ďakujeme naši starkí :)

Video pozdrav od žiakov našich zakladateľov ZáBaVKáčov! Aby naši starkí vedeli, že nám chýbajú a my ich stále nosíme v srdiečku a aby sme nezabudli, že život bez umenia by bol zbytočne prázdny!

Základná umelecká škola spojila všetky odbory a pedagógovia so žiakmi pripravili unikátny video pozdrav pre starších v rámci Októbra- mesiaca úcty k starším! Našou snahou je rozveseliť našich starkých a prastarkých a priniesť im kúsok umenia domov či do domov seniorov!

Za všetky deti Vám popriať zdravia chceme,
veď našich starkých milujeme!
Zdravia, veselia a pevný krok,
nech spolu zvládneme tento čudný rok!
Ďakujeme 🙂

Prednesy a veršíky pripravili : Zuzana a Vojtech Kolejákoví

Kresby s deťmi pripravili pedagogičky výtvarného odboru : Valéria Tittlová, Andrea Černá a Andrea Jacevičová
Choreografiu s tanečníčkou Máriou Konuchovou naskúšal tanečný pedagóg Daniel Pomichal
Hudbu pripravil: Štefan Virág so žiakom Tomášom Koišom
Kamera, strih : Vojtech Koleják